Kontakt

ADRES:
MULTI EVENT
UL. DOMANIEWSKA 50B
02-672 WARSZAWA, POLSKA

tel.: +48 22 845 04 36
fax: +48 22 845 65 92
e-mail: hello@multievent.pl
www.multievent.pl

Małgorzata Olkowicz
Event Director
tel.: +48 606 435 200
e-mail: malgorzata.olkowicz@multievent.pl

DANE FIRMY:
MULTI COMMUNICATIONS SP. Z O O. SP. K.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (02-672) PRZY UL. DOMANIEWSKIEJ 50B.

Sąd rejonowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS. 0000465660
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN
NIP: 521-343-67-12